Jag har ändrat mig i fråga om föräldraförsäkringen. Mina tidigare argument har främst baserats på min irritation över förespråkarnas nedlåtande ton mot föräldrar som inte delar lika. Men i och med den löjeväckande debatten om bröstpumpen som nu totalt kollrat bort allt annat som sägs om delad föräldraförsäkring, har jag slutligen stjälpts över.

Jag länkar ofta till min husgud Mymlan, men det här inlägget är fanimig obligatoriskt att läsa. Flera gånger.

”Tänk om föräldraförsäkringen införts idag, år 2010. Då skulle den självklart ha delats lika mellan båda föräldrar. Och det skulle inte ansetts tvingande, det skulle setts precis som så liberalt som det är. Nämligen att föräldraledigheten knyts till den enskilde föräldern oavsett kön, och att ens tala om tvång när det handlar om att ta ansvar för barn som man är två om att sätta till världen är bara effektiv retorik från folk som medvetet eller undermedvetet tycker att kvinnans plats är i köket, eller i soffan med en bebis vid bröstet.”

It’s a fucking hallelujah moment.