Stycke ur min kurslitteratur:

”Det blir önskvärt att belysa också vad för slags uppfattningar om intersekterna som ligger intom intersekterna själva, vad för uppfattningar om intersekterna som ligger i idioverserna utanför intersekterna, och vad för idéer människor har om varandras idioverser utanför intersekterna, liksom om andras intersekter. ”

Det var fanimig den sämsta meningen jag läst på väldigt länge.

Annonser