Kan någon förklara för en oupplyst?

I dag beslutade riksdagen att avskaffa den allmänna värnplikten och ersätta den med en frivillig grundutbildning på tre månader. Det motsätter sig de rödgröna. De vill alltså ha kvar värnplikten. Jag trodde vänstern var emot försvaret? De luddiga talen fattar jag ingenting av, snappar upp att de säger något om icke genomarbetad plan och osäkra arbeten som ingen kommer söka när vi går mot en högkonjunktur. Men vad är bakgrunden? Varför är vänstern emot? De vill ju inte ha NATO, men gärna FN-soldater. De vill ha kvar värnplikten…av vilken anledning? Ge mig ett svar på lekmannaspråk, tack.

Annonser