Gudrun Schyman skriver bra.

Förbud mot heltäckande slöja är inte att ge ökad frihet åt kvinnor. Det är att omyndigförklara kvinnor som valt det själva, och det är att ta bort en hand från de som inte valt de själva. Att förbudet ska ligga på kvinnorna är att gömma undan förtrycket. Dessa kvinnor fråntas rätten att befinna sig på offentliga platser, de blir bortglömda. Och männen får ytterligare makt.

Jag kan bli less på argumentet sexism aldrig får gå före religion. För det funkar inte överallt, och framför allt inte här. Jag menar, hur jävla förstående är vi mot muslimer? Hur mycket fördomar har vi inte? Handen på hjärtat, hur många av oss har läst Koranen? Sen att många kulturer troligen tolkar Koranen som det passar dem och därför väljer att tvinga kvinnor att bära niqab eller burka, något som helt går emot Koranen, är ju själva anledningen till att vi utmålat Islam som en sann förtryckarreligion. Men vad jag förstått så är muslimer de som är mest utsatta för krig och terrorism i hela världen. Kanske vi i västvärlden ska sopa framför vår egen dörr innan vi börjar snacka förtryck och fundamentalism? Kanske borde de som är för slöjförbud faktiskt fundera på vad förbudet faktiskt förmedlar? Att förvägra människor (kvinnor as usual) en klädsel är inte att ge dem frihet, det är inte att upprätthålla demokrati. Det är att underblåsa de patriarkala värderingarna och ge dem större makt att kontrollera kvinnorna. Och det skapar ytterligare en klyfta till den redan milslånga vägen mot kulturell mångfald. Går du ut med slöja riskerar du böter. Går du ut utan slöja gör du något mot din vilja. Är frihet och demokrati bara något förbehållet kristna? Bara till för de som utropats ha den rätta världsuppfattningen och den enda rationella synen på religion? Ska slöja förbjudas bara för att västvärlden ska slippa möta det som vi lärt oss att hata?

Jag har egentligen ingen förståelse för niqab eller burka. Jag tycker det ser obehagligt ut. Men precis som en kvinna ska kunna gå naken, ska hon också få bära heltäckande enligt mig. Och precis som det är farligt att anta att hon inte bär den genom tvång, är det precis lika farligt att anta att hon gör det. För vi antar ju bara hela tiden. Vi diskuterar inte, vi antar. Punktmarkerar vi individer gör vi oss blinda för helhetsbilden. Snabba resultat i form av förbud ger oss en jävligt falsk bild av en fantastisk verklighet.

Förbud leder inte till förändring. Speciellt inte om debatt eller förståelse inte funnits där innan som grundpelare. Och förbud gynnar extremister. Ta bara SD; ju mer negativ publicitet och granskning de får, desto större blir martyrskapet – och antalet väljare.

Annonser