Vad är reglerna för att intervjua barn? Behövs förälderns tillåtelse innan man pratar med dem? Innan artikeln publiceras? Om man fotograferar barn utan att deras ansikte kommer med, behövs förälderns tillåtelse då? Är det skillnad på vilka ämnen man tar upp? Jag ska ställa högst banala frågor, typ: vad tycker du om att läsa? Tycker du om biblioteket?

Tacksam för svar.