Det brukar ju tjatas en del om att universiteten indoktrinerar sina studenter i vänstertänk och genusbjäfs.

Etnologi handlar mycket om samhällsstrukturer, sociala arv och att människan är en produkt av sin kultur.  Sånt där som rabiatliberaler går i taket över.  Ska man göra slutsatsen att etnologi som ämne och yrke är något som nyliberaler fördömer?

Förr i tiden fick inte ens kvinnor studera och de utbildningarna som fanns präglades säkerligen inte av inflytelserika kvinnor eller av feministiska teorier.  Man trodde inte att kvinnor var lämpade att utbilda sig. Det var också indoktrinering. Är de utbildningarna som är ideologibaserade i dag en sämre indoktrinering då? Det där med genus är egentligen fullständigt onödigt akademikerämne som bara ger dig hutlösa csn-skulder men inget vettigt jobb. Ungefär så låter det från nyliberalsidan. Och att genus på något sätt skulle begränsa den fria individen och prägla henne till något hon inte är, är en fruktansvärd motsägelsefull åsikt. Vad är prägling?

Där liberaler ser tvång ser feminister frihet. Där feminister ser tvång ser liberaler frihet. Det är så konstigt allting.

Annonser