”Hör du inte hur du låter. Å ena sidan, å andra sidan. Det kommer sluta en dag med att du spricker mitt itu.”

Repliken till den snälle Göran som vill vara alla till lags, från (världens bästa film) Tillsammans passar bra in på mig. Ibland vet jag inte vem jag är, vad jag vill eller någonting. Det är skrämmande vad lite jag vet om mig själv och min kapacitet.