Under mitt inlägg om frivillig barnlöshet fick jag två kommentarer som jag publicerar här, för att de visar andra perspektiv och förklarar på ett bättre sätt det jag menar. Jag är inte säker på att det gick fram. Att poängen var att föräldraskap är normgivande och att det är så svårt att se utanför det.

Ozjeppe har själv valt att vara barnfri.

”För mig är min självvalda barfrihet det viktigaste och självklaraste beslut jag tagit i livet. Och det handlar främst om frihet från livslångt ansvar, och sen en drös med andra saker som kommer före på prioritetsskalan att ägna mig åt. Sedan tycker jag att det är ett sånt uppenbart faktum att folkmängden på planeten definitivt inte behöver öka, både ur miljöaspekt och försörjningsresurs-perspektiv.. så att kalla det ett globalt ansvarstagande är nog inte helt förmätet…

Den biologiska driften att fortplanta sig kommer nog först som anledning att bli förälder, men jag håller med om att det ÄR en norm som majoriteten förväntar sig göra, och att det bidrar till påtvingade/olyckliga föräldraskap & barndomar. Jag sprider gladeligen och ofta insikten om det fullt tänkbara alternativet att aldrig skaffa barn! Livet har så mycket annat att erbjuda.”

Monica pekar på en viktig sak. Nämligen att den som väljer barnfrihet faktiskt inte väljer BORT barn, utan väljer att inte få barn. Det är en stor skillnad.

”Frivillig barnlöshet är ett val. Ett val som tyvärr inte respekteras, förrän andra får veta exakt varför någon har valt detta. Men det räcker inte med att andra får veta varför, de skall kunna acceptera skälet innan de själva kan få ro. De måste få en förklaring och framför allt kunna acceptera den. För vem väljer BORT barn frivilligt. Men det handlar inte om att välja bort. Det handlar om att välja att inte FÅ barn. Stor skillnad. Man kan ju inte välja bort något man inte har.

Jag anser inte att någon människa skall behöva förklara sitt livsval för andra, för att de skall förstå något de inte behöver förstå. Man behöver lika lite förstå varför någon väljer att inte få barn, som man behöver förstå varför någon väljer att få barn.

Visst är det en norm att alla skall ha barn, eftersom det ses som något avvikande och det ses som något avvikande och onormalt att inte må dåligt av att inte ha egna barn. Det är absolut ett brott mot normen att inte göra det. Och dom som väljer att inte få barn, måste ha en jävla bra förklaring.”

Annonser