Så här står det på konsumentverkets hemsida om marknadsföringslagen:

”Vilseledande reklam
En säljare får i reklamen inte använda påståenden som är vilseledande, exempelvis när det handlar om varans kvalitet eller pris. Säljaren får inte heller utelämna väsentlig information så att marknadsföringen blir vilseledande. Om informationen är oklar, obegriplig eller tvetydig jämställs det med att information utelämnats. ”

Jag skulle vilja säga att min säljare gjort sig skyldig på samtliga punkter.